You are currently viewing โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสนรู้และฉลาด

โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสนรู้และฉลาด

โลมา (dolphin) เป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ทั้งในทะเล, น้ำจืด และน้ำกร่อย มีรูปร่างคล้าย ปลา คือ มีครีบ มีหาง แต่ โลมาไม่ใช่ปลา คนส่วนมากชอบเรียก ปลาโลมา เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก จัดอยู่ในอันดับ Artiodactyla ใน อันดับฐาน วาฬ และโลมา (Cetacea) ซึ่งประกอบไปด้วย วาฬและโลมา ซึ่งโลมาจะมีขนาดเล็กกว่าวาฬมาก และจัดอยู่ในกลุ่มวาฬมีฟัน (Odontoceti) เท่านั้น

โลมา มีรูปร่างเพรียวยาวคล้าย ตอร์ปิโดหรือกระสวย ส่วนใหญ่มีปลายปากยื่นแหลม แต่ก็มีบางชนิดที่มีส่วนหัวกลมมนคล้ายแตงโมหรือบาตรพระ มีหางแบนในแนวนอน ไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลา เพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำในแนวขึ้น-ลง ไม่มีขนปกคลุมลำตัว ไม่มีเกล็ด รวมทั้งไม่มีเมือกด้วย

โลมา

ประวัติ โลมา

โลมาสีชมพู มีฟันแหลมคมเรียงตามยาวในปาก ฟันของโลมาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอาหาร โลมากินอะไร บางชนิดก็กินปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร จึงมีฟันแหลมเล็กจำนวนมาก โลมาบางชนิดกินปลาขนาดใหญ่เป็นอาหาร จึงมีฟันแหลมใหญ่จำนวนน้อยกว่า โลมาบางชนิดกินปลาหมึกเป็นอาหาร จึงมีฟันแหลมเล็ก แต่มีจำนวนน้อย

โลมาสามารถว่ายน้ำได้เร็วมาก ความเร็วสูงสุดของโลมาบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โลมาใช้หางในการพุ้ยน้ำในแนวขึ้น-ลง เพื่อเคลื่อนที่ไปในน้ำ โลมาสามารถดำน้ำได้ลึกมาก โลมาบางชนิดสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร

โลมาชมพู เป็นสัตว์สังคม อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงโลมาสามารถมีสมาชิกได้มากถึงหลายร้อยตัว โลมามีความฉลาดมาก สามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โลมาสามารถสื่อสารกันด้วยเสียง โลมามีเสียงที่หลากหลาย ใช้ในการสื่อสารกันเอง ใช้ในการหาอาหาร ใช้ในการเล่น และใช้ในการแสดงความโกรธหรือความกลัว

โลมา

โลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักและขี้เล่น โลมาชอบเล่นน้ำ ชอบกระโดดขึ้นลง และชอบว่ายน้ำวนเป็นวงกลม โลมาเป็นสัตว์ที่เชื่องมาก สามารถฝึกให้ทำการแสดงต่าง ๆ ได้ แต่ก็แฝงไปด้วยความดุร้ายเหมือนนักล่า เช่นเดียวกับ ฉลาม

โลมาเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเล โลมาช่วยควบคุมประชากรของสัตว์น้ำขนาดเล็ก โลมาช่วยกำจัดซากสัตว์ในทะเล โลมายังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เช่น วาฬเพชฌฆาต

โลมาเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุที่ทำให้โลมาใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ การทำประมง การล่าโลมา การจับโลมาเป็นเชลยเพื่อนำไป แสดงโลมา พัทยา การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา และมลภาวะทางน้ำ

ปลาโลมา

เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์โลมาไม่ให้สูญพันธุ์ได้ ดังนี้

  • ไม่ทานเนื้อโลมา
  • ไม่สนับสนุนการจับโลมาขังไว้เพื่อนำไปแสดง
  • ช่วยกันปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา
  • ลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ

เราทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์โลมาให้คงอยู่ต่อไปได้ เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็นโลมาในธรรมชาติต่อไป
แหล่งข้อมูลอื่น : https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาโลมา