You are currently viewing เต่าบก คืออะไร

เต่าบก คืออะไร

เต่าบก คือ สัตว์เลื้อยคลานจำพวกเต่าที่อยู่ในวงศ์ Testudinidae ซึ่งเป็นวงศ์ใหญ่ มีสกุลต่าง ๆ จำนวนมากที่อยู่ในวงศ์นี้ เต่าบก คือ เต่ากลุ่มที่ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำหรือใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้ เนื่องจากจะจมน้ำตายได้ เนื่องจากโดยมากแล้วจะมีกระดองขนาดใหญ่ โค้ง และมีน้ำหนักมาก รวมทั้งเท้าที่ไม่มีพังผืดระหว่างนิ้ว จึงไม่สามารถใช้ว่ายน้ำได้

ลักษณะทั่วไปของเต่าบก

เต่าบก มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ โดยทั่วไปจะมีลำตัวกลมรีหรือรูปไข่ หัวเล็ก มีคอยาว ขาสั้น และหางสั้น กระดองเป็นแผ่นกระดูกแข็งหุ้มตัวอยู่ 2 แผ่น ประกบติดกันด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อ กระดองด้านนอกมีเกล็ดปกคลุมอยู่ กระดองด้านในมีกระดูกแข็ง เต่าบกมีฟันที่มีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ เรียงอยู่บริเวณขากรรไกร ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร

เต่าดิน มีถิ่นกำเนิดอยู่ทั่วโลก พบได้ทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ในประเทศไทยพบ เต่าไทย ได้หลายชนิด อาศัยอยู่ตามป่าไม้ ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำ

เต่าบก

เต่ากินอะไร

อาหารเต่าบก เป็นสัตว์กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร อาหารหลักของเต่าบกคือ หญ้า ผักใบเขียว ผลไม้ ดอก ใบไม้ และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนอน มด แมลง

การสืบพันธุ์ของเต่าบก

เต่าบกเป็นสัตว์ที่มีไข่ เต่าบกตัวเมียจะวางไข่ในรังที่สร้างขึ้นเอง ไข่เต่าบกจะใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ 2-3 เดือน

เต่าบกเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกัน

เต่าบกเป็น เต่าเลี้ยง ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความสวยงาม เลี้ยงง่าย และมีอายุยืนยาว เต่าบกที่เลี้ยงกันในบ้านส่วนใหญ่เป็นเต่าบกขนาดเล็ก เช่น เต่าซูคาต้า เต่าดาวอินเดีย เต่ารัสเซีย เป็นต้น

เต่าบก

การเลี้ยงเต่าบก

วิธี เลี้ยง เต่า บกต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • ที่อยู่อาศัย ควรเป็นตู้หรือกรงที่มีขนาดใหญ่พอให้เต่าสามารถเดินและเลื้อยได้อย่างอิสระ พื้นตู้หรือกรงควรปูด้วยวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ เช่น ดิน กรวด หิน เป็นต้น
  • อาหาร ควรให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เช่น หญ้า ผักใบเขียว ผลไม้ อาหารเม็ด เป็นต้น
  • น้ำ ควรมีน้ำสะอาดให้เต่าดื่มอยู่เสมอ
  • อุณหภูมิและความชื้น ควรควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่ที่ประมาณ 60-70%
  • แสงแดด ควรให้เต่าได้รับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 30 นาที
เต่า

โรคของเต่าบก

เต่าบกอาจเป็นโรคได้หลายชนิด เช่น โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น หากพบว่าเต่าบกมีอาการผิดปกติควรรีบนำส่งสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษา

การดูแลเต่าบกอย่างเหมาะสม

การเลี้ยงเต่าบกให้มีความสุขและสุขภาพดี ควรดูแลเต่าบกอย่างเหมาะสม ดังนี้

  • ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและเปลี่ยนอาหารและน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
  • อาบน้ำให้เต่าบกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
  • พาเต่าบกไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ

เต่าบกเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและเป็นเพื่อนที่ดี การดูแลเต่าบกอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เต่าบกมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

เพิ่มเติม : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81