You are currently viewing ปลาสวาย

ปลาสวาย

ปลาสวาย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและพม่า ต่อมาได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลาสวายเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง พบได้ทั่วไปในแม่น้ำและลำคลองที่มีน้ำไหลเอื่อย ปลาสวายมีรูปร่างเพรียวยาว ลำตัวมีสีเทาหรือคล้ำอมน้ำตาล ด้านข้างลำตัวสีจาง มีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุด 1.5 เมตร

สวาย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคโดยปรุงสดและรมควัน ปลาสวายมีเนื้อที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ปลาสวาย

ประวัติความเป็นมาของปลาสวายในประเทศไทย

ปลาสวาย ได้เข้ามาในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาจากประเทศอินเดียหรือพม่า ปลาสวายเป็นปลาที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของแม่น้ำและลำคลองในประเทศไทยได้ดี จึงแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปลาสวายขาว เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคโดยปรุงสดและรมควัน ปลาสวายยังเป็นปลาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีกรรมขอฝน

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปลาสวายยังคงเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีการเลี้ยงปลาสวายในบ่อและกระชังเพื่อจำหน่าย ปลาสวายยังเป็นปลาที่นิยมบริโภคในหมู่ชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ปลาสวาย

การเพาะเลี้ยงปลาสวาย

ปลาสวายเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงนิยมเลี้ยงในบ่อและกระชัง ปลาสวายสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ปลาสวายกินอะไร ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารเม็ด และอาหารธรรมชาติ เช่น พืชน้ำ แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ปลาสวายจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปี ปลาสวายที่เลี้ยงในบ่อและกระชังจะมีขนาดประมาณ 2-3 กิโลกรัม

ประโยชน์ของปลาสวาย

เนื้อปลาสวาย เป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลาสวายมีเนื้อที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันดี โปรตีนในปลาสวายเป็นโปรตีนคุณภาพสูง ย่อยง่าย และไขมันดีในปลาสวายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ปลาสวายเมนู ยอดนิยมที่มักนำมารับประทาน เมนูปลาสวาย ทอดกระเทียม

สวาย

ปลาสวายยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย เช่น วิตามินบี 12 วิตามินดี และธาตุเหล็ก

ข้อควรระวังในการบริโภคปลาสวาย

ปลาสวายเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ และลำคลองที่มีน้ำไหลเอื่อย ปลาสวายอาจได้รับสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีและโลหะหนัก จึงควรบริโภคปลาสวายในปริมาณที่เหมาะสม

สุดยอดปลาน้ำจืดรสชาติดี : ปลาบึก
แหล่งข้อมูลอื่น : https://th.wikipedia.org/wiki/สวาย