You are currently viewing ปลาทับทิม ปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทย

ปลาทับทิม ปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทย

ปลาทับทิม เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงาม มีลักษณะลำตัวยาวเรียว หัวโต ปากกว้าง ตาโต เกล็ดมีสีชมพูอมแดง ท้องสีขาว มีครีบหางสีแดงสด ปลาทับทิมเป็นปลาที่มีรสชาติดี มีเนื้อแน่น นิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด เช่น ปลาทับทิมทอด ปลาทับทิมต้มยำ ปลาทับทิมสามรส เป็นต้น

ประวัติ ปลา ทับทิม

ปลาทับทิม มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ในประเทศไทย พันธุ์ปลาทับทิม ถูกนำเข้ามาในครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2508 โดยทรงจัดส่งปลานิล จำนวน 50 ตัว ความยาวเฉลี่ยตัวละประมาณ 9 เซนติเมตร น้ำหนักต่อตัวประมาณ 14 กรัม เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อมา ปลานิลที่ทรงพระราชทานนั้น ได้ถูกนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โดยภาคเอกชน จนพัฒนาสายพันธุ์กลายเป็น ปลา นิล แดง อมชมพู และสามารถเลี้ยงให้เติบโตได้ดีในน้ำที่มีความเค็มหรือน้ำกร่อย

ปลาทับทิม

ลักษณะของปลาทับทิม

ปลาทับทิมมีลำตัวยาวเรียว หัวโต ปากกว้าง ตาโต เกล็ดมีสีชมพูอมแดง ท้องสีขาว มีครีบหางสีแดงสด ปลาทับทิมมีขนาดลำตัวประมาณ 30-40 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัม

เลี้ยง ปลา ทับทิม

ปลาทับทิมสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ปลาทับทิมเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิด เช่น ไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก ปลาทับทิมสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิน้ำ 25-30 องศาเซลเซียส

ประโยชน์ปลาทับทิม

ปลาทับทิมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ที่สำคัญ ปลาทับทิม 100 กรัม ให้พลังงาน 120 กิโลแคลอรี โปรตีน 22 กรัม ไขมัน 6 กรัม วิตามิน A 110 ไมโครกรัม วิตามิน B1 0.05 มิลลิกรัม วิตามิน B2 0.12 มิลลิกรัม วิตามิน B3 4.6 มิลลิกรัม วิตามิน B6 0.09 มิลลิกรัม วิตามิน B12 0.3 ไมโครกรัม ธาตุเหล็ก 2.3 มิลลิกรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม และฟอสฟอรัส 200 มิลลิกรัม

ปลาทับทิม

ปลาทับทิมเป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท ช่วยบำรุงสายตา ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ความสำคัญของปลาทับทิม

ปลาทับทิมเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปลาทับทิมเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตปลาทับทิมรายใหญ่ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยผลิตปลาทับทิมได้ประมาณ 800,000 ตัน

การอนุรักษ์

ปลาทับทิมเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงไม่ค่อยมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ปลาทับทิมก็เป็นปลาที่มีโอกาสถูกจับมากเกินไป ดังนั้น จึงควรมีการอนุรักษ์ปลาทับทิมอย่างเหมาะสม โดยแนวทางการอนุรักษ์ปลาทับทิม ได้แก่

พันธุ์ปลาทับทิม
  • การกำหนดปริมาณการจับปลาทับทิมที่เหมาะสม
  • การส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมอย่างยั่งยืน
  • การศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปลาทับทิม

ปลาทับทิมเป็นปลาที่มีคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านโภชนาการ ปลาทับทิมเป็นปลาที่คนไทยนิยมบริโภคมาอย่างยาวนาน ปลาทับทิมยังเป็นปลาที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย ดังนั้น จึงควรมีการอนุรักษ์ปลาทับทิมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ปลาทับทิมสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ความแตกต่างระหว่างปลานิลกับปลาทับทิม : https://food.trueid.net/detail/gQljMypba2yr
เรื่องราวน่าสนใจ : ปลาสวาย